Alta Langa e Valle Belbo Anello da Motezemolo a Murazzano


15/06/11
S. Anastasia - gibet
15/06/11
colori - gibet
15/06/11
Oratorio - gibet
15/06/11
inizio sterrato - gibet
15/06/11
verdi - gibet
15/06/11
salitella - gibet
15/06/11
ontani alle sorgenti - gibet
15/06/11
S.Benedetto Belbo - gibet
15/06/11
La Pavoncella - gibet
15/06/11
stradina - gibet