Ladakh, da Manali giro (13 gg)


05/08/09
Manali - citta
05/08/09
Rotang pass - citta
05/08/09
Festa presso Darcha - citta
05/08/09
Verso il Baralacha pass - citta
05/08/09
Baralacha pass - citta
05/08/09
Dopo il Baralacha pass - citta
05/08/09
Dopo il Baralacha pass - citta
05/08/09
Presso Sarchu - citta
05/08/09
Lago Tzo Kar - citta
05/08/09
Verso Puga - citta
05/08/09
Verso Puga - citta
05/08/09
Presso Puga - citta
05/08/09
Puga - citta
05/08/09
Lago Tzo Moriri - citta
05/08/09
- citta
05/08/09
Lago Tzo Moriri - citta
05/08/09
Lago Tzo Moriri - citta
05/08/09
Lago Tzo Moriri - citta
05/08/09
Tak Tok - citta
05/08/09
Dscesa dal Wuri pass - citta
05/08/09
Presso Agham - citta
05/08/09
Numbr valley - citta
05/08/09
Dal monastero di Diskit - citta
05/08/09
Kardung pas - citta
05/08/09
Salita a Lamayuru - citta
05/08/09
Piccolo monaco - citta