Cerces, Ponsonnièere, Chardonnet (Colli) da Nevache, giro